hitta till kleven:
 

Från söder:

Kör av motorvägen vid Gränna.
Kör gamla riksettan (Turistvägen) norrut mot Ödeshög ca 9 km.
Sväng höger, strax efter Getingaryds camping vid skylt "Kleven"
Kör uppför backen. 
Kör förbi 3 hus och fortsätt 300 m och du är framme

Från norr:
Kör av motorvägen vid Vidavättern.
Kör gamla riksettan (Turistvägen) söderut mot Gränna ca 4 km
(ca 1 km efter länsgränsen).
Sväng vänster strax före Getingaryds camping vid skylt "Kleven"
Kör uppför backen. 
Kör förbi 3 hus och fortsätt 300 m och du är framme

Från Tranås:
Kör rv 1008 via Duvebo mot Uppgränna.
Efter bron över E4:an, sväng höger mot Holkaberg.
Efter ca 2 km, sväng vänster mot Kleven.
 

Telefon:

Gunilla, 
tel:070-332 10 41

Mail:

klevensloge@hotmail.com

cafekleven7@hotmail.com

Adress:

Kleven 7
563 91  Gränna